Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Sunuş

 

Balkanlar dünya ve Avrupa  tarihinde önemli bir rol oynamıştır. Yaklaşık 20 yıldan fazla, Balkanlar bir tarafta etnik çatışmalardan savaşlara uzanan istikrarsızlık döngülerini tecrübe ederken, diğer tarafta istikrara doğru hızlı bir gelişme kaydetmektedir. Bu bakımdan İstikrar eğilimi güçlendirilmelidir. Bugün güçlü, kapsamlı bir istikrara ve bölgede güvenliğe imkan sağlayan bir fırsat penceresi mevcuttur. Bu sebepten üzerinde durulan nokta; Balkan ülkeleri arasında uzun vaadeli işbirliğidir.

 

Bölgede ki istikrarı ve etnik tansiyonu dindirmeyi amaçlayan yaklaşım yalnızca katliamı durdurmayla kısıtlanmamlı bunun yanında bölgede sürekli anlayış için olanaklı bir ortam oluşturacak ve her düzeydeki insanı düşmanlıkla yaşamaktansa barış içinde yaşamının daha güzel olacağına ikna edebilecek bir kanı ile daha geniş bir perspektife sahip olmalıdır.

 

Bu yüzden kritik konu; Balkan ülkeleri’nin her birinin dahil olmak isteyeceği siyasi, ekonomik ve güvenlik alanları için mevcut mekanizmayı yeniden yapılandırma ve geliştirmenin yanı sıra olanaklı bir atmosfer oluşturmalıdır. 20. Yüzyıl’ın  muhtelif olayları ve özelikle Balkan ülkeleri arasında son on yıldır devam etmekte olan faaliyetler bu atmosferin oluşturulması için gelecek vaat etmektedir.

 

Avrupa Birliği ve NATO’nun üyelik perspektifi coğrafya üzerindeki istikrarı ve güvenliği sağlayan tarihi bir kilit unsurdur. Hiç şüphe yok ki; Avrupa siyasi, ekonomik ve güvenlik mimarisi içerisindeki entegrasyon Balkan ülkeleri arasında daha iyi bir işbirliği için katkı sağlamaktadır. Geliştirilmiş ve koordinasyonu sağlanmış Balkan Ülkelerinin AB, NATO, OSCE ve diğer uluslarası organizasyonlara dahil edilmesi, bölgesel sorunlar üzerine genel yaklaşımın oluşturulması, bölgenin problemleri için uzun vaadeli sonuç arayışı oldukça önem taşımaktadır. Bu bağlamda; Balkan ülkeleri stratejik ve araştırma merkezleri bir  Balkan perspektifi doğrultusunda sorunları ele alma konusunda hükümetlerini etkilemek için genel bir yaklaşım oluşturabilirler.

 

Bu  çerçevede; Bu konferans öncelikli olarak Balkan ülkelerinin araştırma ve sratejik merkezlerinin işbirliğinin koordinesi ve gerçekleşmesi için hizmet sunmaktadır.