Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Kurucu Konferans

 

BALKAN STRATEJİ VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ İŞ BİRLİĞİ KONFERANSI
SONUÇ DEKLARASYONU
9 - 10 Haziran 2005 | Ankara, Türkiye

9 Balkan ülkesinden (Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Karadağ, Türkiye ve Yunanistan) 21 Strateji ve Araştırma Merkezinin temsilcileri, "Balkan Strateji ve Araştırma Merkezleri Arasında İletişim Ağı" kurmak amacıyla, 9-10 Haziran 2005 tarihlerinde Ankara'da toplanmışlardır.

TC. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin ( SAM ), Bulgar ve Romen düşünce kuruluşu ortaklarının birlikte girişimiyle düzenlediği Kurucu Konferans, Balkan Strateji ve Araştırma Merkezleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi ve üye Merkezlere etkinlikleri, araştırmaları, yayınları, belirlenecek ve yürütülecek ortak projeleriyle ilgili bilgi paylaşımı olanağını sağlayacak bir platform oluşturulması amacıyla kurulacak " Balkan İşbirliği Ağı "nın genel çerçevesini belirlemiştir.

Katılımcılar, belirli koşullarda diğer Balkan Strateji ve Araştırma Merkezlerine de açık olacak "Balkan İletişim Ağı" faaliyetlerinin yer alacağı bir "W Sitesi"nin kurulmasını kabul etmişlerdir. Katılımcılar, Ankara'daki Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Merkezi'nce kurulup işletilecek Wsitesi için anılan Üniversite tarafından cömertçe sağlanan tüm teknik destek ve donanım için müteşekkir kalmışlardır. Katılımcılar, İletişim Ağı W Sitesinin, Üye Merkezler ve İletişim Ağı mekanizmaları arasında bilgi değişiminin yanı sıra, faaliyetlerinin görülebilir olması için de düzenli, kapsamlı ve interaktif bir ortam sağlamasını ümit etmektedirler.

Katılımcılar ayrıca, "Balkanlar'da Çatışmaların Önlenmesi, Kriz Yönetimi ve Barışın Kurulması Süreçleri" kavramı çerçevesinde oluşturulması öngörülen mekanizmaları ele almış ve İletişim Ağı içinde bir "Balkan Akil Adamlar Grubu"nun kurulması olasılıklarını değerlendirmişlerdir. Katılımcılar, Balkanlarda ortak risk analizi ile yeni kriz ve çatışmaların önlenmesi; mevcutlarının ivedilikle çözümü; sürdürülebilir istikrar ve güvenliğin yanı sıra, barışı koruma süreçlerine Sivil Toplum Örgütlerinin katılımı ve katkılarının arttırılması, aynı zamanda bir güvenlik kültürünün geliştirilmesi yönündeki çabaların önemini vurgulamışlardır. Genel amaç, Balkanlarda Avrupa ve Avrupa-Atlantik düzeyinde şeffaflık, iyi yönetişim, insan hakları ve demokrasiyi yerleştirmek, geliştirmek ve güçlendirmek olacaktır.

Son olarak, Katılımcılar, uluslararası ve bölgesel kuruluşlar ile girişimler içinde işbirliği yapılması gereğini kabul etmişler ve Balkanlar ile ilgili konuların izlenmesi, bilgi ve deneyimlerin yayılması amacıyla bir "Balkan Temas Grubu" kurulması gerektiği sonucuna varmışlardır. Bu grubun hedefi, uluslararası toplumun ilgi ve dikkatinin arttırılması, böylece çaba ve politikalarda bölünmeden mümkün olduğunca kaçınılması olacaktır.

Katılımcılar, bir sonraki Konferansın 2006 yılında Bulgaristan'da yapılmasında mutabık kalmışlardır.