Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

8. Uluslararası Balkan Forumu İstanbul Deklarasyonu (TASLAK)

8. Uluslararası Balkan Forumu, “Ticaret, Yatırım, Finans ve Rekabet” ana teması ile TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından 21-22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da SİVİL GLOBAL 2016 Zirvesi kapsamında başarıyla icra edilmiş, son derece yapıcı ve samimi bir ortam içinde gerçekleştirilmiştir.

Forum’a, Türkiye’den, Balkan ülkelerinden ve farklı bölgelerden resmî, sivil ve özel her disiplinden temsilciler, çok sayıda sivil toplum kuruluşu, Balkan İletişim Ağı ve diğer bazı uluslararası kuruluşlar ile iş dünyası temsilcileri, diplomatik misyon temsilcileri, akademisyenler, uzmanlar, düşünce kuruluşları, ulusal ve uluslararası medyadan temsilciler katılmışlardır.

Devamını oku...

7. Uluslararası Balkan Forumu | Edirne Deklarasyonu

 

balkandeklarasyon1. 7. Uluslararası Balkan Forumu” 6-7 Kasım 2014 tarihlerinde Edirne’de yoğun ilgi ve geniş katılımla oldukça verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından Sağlık Bakanlığı işbirliği ile Edirne Valiliği ev sahipliğinde düzenlenen Forum’da “Sağlık Diplomasisi ve Turizm” ana teması üzerine odaklanılmıştır. Toplantı’ya; Balkan ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’den, devlet ve siyaset adamları, ilgili bakanlıklardan bürokratik/diplomatik temsilciler, diplomatik misyon temsilcileri, düşünce ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sağlık ve turizm alanından özel sektör temsilcileri ile akademisyenler ve medya temsilcileri katılmışlardır. Forum çalışmalarında Balkan ülkeleri arasındaki sağlık ve turizm işbirliğinin proaktif yaklaşımlarla güçlendirilmesi ve farklıkların zenginliğe dönüştürülmesi konuları tüm bileşenleri ile etraflıca irdelenmiştir.

Devamını oku...

8. Balkan İletişim Ağı Konferansı | Edirne Bildirisi (TASLAK)

balkandeklarasyonia

1. T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) girişimiyle 2005 yılında Ankara’da düzenlenen Kurucu Konferans’ta 11 Balkan ülkesinden 23 düşünce kuruluşunun katılımıyla oluşturulan Balkan İletişim Ağı (BİA) 8. Yıllık Konferansı TASAM koordinasyonunda ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilciliği katılımı ile “Balkanlar’da Ekonomi ve Güvenlik Entegrasyonu: Fırsatlar ve Tehditler” ana teması altında 7 Kasım 2014 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir.

Devamını oku...

8. BALKAN İLETİŞİM AĞI KONFERANSI

 

( 7 Kasım 2014 | Saat: 09.30 - 13.00 | Margi Otel - Edirne )networkafis-TR


Program için tıklayınız...

 

 

7. ULUSLARARASI BALKAN FORUMU

 

“Sağlık Diplomasisi ve Turizm”BAF7 afis_TREN.jpg_ff21ffaa-da9a-4b7a-b8a9-497b97a31036


( 6 - 7 Kasım 2014,  Margi Otel - Edirne )


Program için tıklayınız...

 

 

TASAM Yeni Adresine Taşındı

TASAM Yeni Adresine TaşındıTASAM, İstanbul Merkez Ofisi Tarihî Yarımada’nın en nezih semtlerinden Hırkai Şerif’teki asırlık bir konağa taşındı. Fatih ilçesinde Eski Ali Paşa Caddesi’ndeki 20 kapı numaralı Konak, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun kararı ile “Korunması Gereken Kültür Varlığı” olarak tescil edilmiş bir19. yüzyıl eseri. Dönemin karakteristik özelliklerini taşıyan 4 katlı bina ahşap ve yığma kârgir yapısı ve estetik mimari tasarımı ile dikkat çekiyor.

İki binlerin başında geçirdiği yangınlardan sonra Mimar Cem Özmen tarafından mimari açıdan aslına sadık kalınarak yeni baştan inşa edilen tarihî bina, gerekli teknolojik donanıma da sahip. Konak, merkezî konumunun yanı sıra bulunduğu muhitin manevi atmosferinin esintileri ile TASAM ekibi ile partnerlerinin fikir ve projeleri için şimdiden ilham kaynağı olacak gibi duruyor.

Devamını oku...

6. Uluslararası Balkan Forumu Edirne Deklarasyonu

a318balkan

1 -6. Uluslararası Balkan Forumu” 02-03 Mayıs 2013 tarihleri arasında Edirne’de dostane ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Edirne Valiliği iş birliği ile düzenlenen Forum’da “Çok Boyutlu Bölgesel Entegrasyon / İş Birliği Vizyon 2023” ana teması üzerine odaklanılmıştır. Toplantı’ya; Balkan ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’den, siyaset adamları, diplomatik misyon temsilcileri, düşünce ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile akademisyenler ve medya temsilcileri katılmışlardır. Forum çalışmalarında Balkan ve Avrupa temelli entegrasyon çalışmalarının Balkanlar’daki kısa ve uzun vadeli sonuçları tüm bileşenleri ile etraflıca irdelenmiştir.

2 - Forum’da; “Balkanlar’ın Siyasi Entegrasyonu: Balkanlar Avrupalılaşacak mı?”, “Avrupa Birliği Genişlemesi: Balkanlar’ın Birlik İçindeki Yeri”, “Balkanlar’da Kültürel Entegrasyon: Balkan Üst Kimliği Mümkün mü?”, “Balkanlar’ın Ekonomik Entegrasyonu: Avrupa Ekonomik Yapısı ve Balkanlar” ile “Herkes İçin Güvenlik: Balkanlar ve Avrupa’nın Ortak Güvenliği” başlıklı oturumlarda ilgili konular ele alınmış, Balkan ülkelerinin ve genel olarak Balkanlar’ın bahsi geçen konularda yaşadığı ve yaşayabileceği durumlar tartışılmıştır.

Devamını oku...

7. Balkan İletişim Ağı Yıllık Konferansı Edirne Deklarasyonu

 


a332manset

1. T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) girişimiyle 2005 yılında Ankara’da düzenlenen Kurucu Konferans’ta 11 Balkan ülkesinden 23 düşünce kuruluşunun katılımıyla oluşturulan “Balkan İletişim Ağı” (BCN) 7. Yıllık Toplantısı Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından 2 Mayıs 2013 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir. Toplantı’da, 2005 Ankara Kuruluş Belgesi’nin güncelleştirilerek gelişen şartlara göre yeniden tanzim edilmesi kararlaştırılmıştır.

2. Elektronik mektup yöntemiyle, haberleşmenin pratikleştirilmesi ve haftalık hâle getirilmesi tartışılarak onaylanmıştır.

3. Mevcut www.balkancom.net internet sitesinin güçlendirilmesine karar verilmiş, TASAM’ın bu konuda sağladığı destek hizmetinden yararlanılabileceği önerilmiştir.

Devamını oku...

Balkan İletişim Ağı (BİA)


Balkan İletişim Ağı, TC. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi öncülüğünde 9-10 Haziran 2005 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Kurucu Konferans tarafından oluşturulmuştur. Balkan İletişim Ağı tüm Balkan ülkelerinin önde gelen strateji ve araştırma merkezlerinden oluşmaktadır. 

 

2006 Sofya ve 2007 Bükreş toplantılarının ardından Ağ’ın üçüncü yıllık toplantısı Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve SAM iş birliği ile 30 Nisan 2010 tarihinde Tekirdağ’da gerçekleştirilmiştir. Dördüncü toplantının 2011’in ikinci yarısında Makedonya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin ev sahipliğinde Ohrid’de “Enerji Güvenliği” teması altında, beşinci toplantının ise 2012 yılında da Arnavutluk Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (AIIS)’nün ev sahipliğinde Tiran’da düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

4. Uluslararası Balkan Forumu Edirne’de yapıldı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Edirne Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen Uluslararası Balkan Forumu’nun dördüncüsü 28-30 Nisan 2011 tarihleri arasında Edirne’de yapıldı. 4. Uluslararası Balkan Forumu’na Balkan ülkelerinden ve Türkiye’den 150’nin üzerinde STK ve düşünce kuruluşu temsilcisi, akademisyen, büyükelçi, araştırmacı ve gazeteci katıldı.

Forumun açılışında konuşan TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Forum’u ilk 3 yıl Tekirdağ’da gerçekleştirdiklerini bu yıldan itibaren benimsenen bir kararla Balkanlar’da önemli olan üç ilimiz Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne arasında dönüşümlü olarak yapılmasının uygun görüldüğünü söyledi.

TASAM olarak bölgesel çalışmalarının İstanbul veya Ankara’da değil bizatihi merkezinde yapmak gibi bir prensip kararlarının olduğunun altını çizen Başkan Şensoy “Bu prensip kararın hayata geçirilmesi, uluslararası ilişkiler kültürünün Anadolu’ya ve Rumeli’ye taşınması açısından sürece vermiş oldukları destekten ötürü Edirne Valimiz Sayın Gökhan Süzen Beyefendi başta olmak üzere diğer il valilerimize, Kalkınma Ajansına, bu yılki forumda iş birliği yaptığımız Yunus Emre Enstitüsüne şükranlarımı arz ediyorum. Yine Forum’un gerçekleşmesi için kişisel ya da kurumsal olarak katkıda bulunan tüm kişi ve kurumlarımıza da şükranlarımı tekrar arz ediyorum” dedi.

Devamını oku...

Balkan Savaşının 100. Yılına Girerken Kültür Diplomasisi

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Edirne Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile Uluslararası Balkan Forumu’nun dördüncüsünü Edirne’de gerçekleştirecek.

28 - 30 Nisan 2011 tarihleri arasında Edirne - Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı’nda yapılacak4. Uluslararası Balkan Forumu’nun konusu “Kültür Diplomasisi” olarak belirlendi. Üç gün sürecek Forum’un açılış konuşmalarını TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dr. Adnan Tekşen, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri M. Gökay Üstün, TİKA Başkan V. Dr. Mehmet Yılmaz, Edirne Valisi Gökhan Sözer, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen* ve konuk bakanlar yapacak.

4. Uluslararası Balkan Forumu’na Balkan ülkelerinden ve Türkiye’den yüzün üzerinde STK ve düşünce kuruluşu temsilcisi, akademisyen, büyükelçi, araştırmacı ve gazeteci katılacak.

Devamını oku...