Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

6. Uluslararası Balkan Forumu Edirne Deklarasyonu

There are no translations available.

a318balkan

1 -6. Uluslararası Balkan Forumu” 02-03 Mayıs 2013 tarihleri arasında Edirne’de dostane ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Edirne Valiliği iş birliği ile düzenlenen Forum’da “Çok Boyutlu Bölgesel Entegrasyon / İş Birliği Vizyon 2023” ana teması üzerine odaklanılmıştır. Toplantı’ya; Balkan ülkeleri, Avrupa ülkeleri ve Türkiye’den, siyaset adamları, diplomatik misyon temsilcileri, düşünce ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile akademisyenler ve medya temsilcileri katılmışlardır. Forum çalışmalarında Balkan ve Avrupa temelli entegrasyon çalışmalarının Balkanlar’daki kısa ve uzun vadeli sonuçları tüm bileşenleri ile etraflıca irdelenmiştir.

2 - Forum’da; Balkanlar’ın Siyasi Entegrasyonu: Balkanlar Avrupalılaşacak mı?”, “Avrupa Birliği Genişlemesi: Balkanlar’ın Birlik İçindeki Yeri”, “Balkanlar’da Kültürel Entegrasyon: Balkan Üst Kimliği Mümkün mü?”, “Balkanlar’ın Ekonomik Entegrasyonu: Avrupa Ekonomik Yapısı ve Balkanlarile “Herkes İçin Güvenlik: Balkanlar ve Avrupa’nın Ortak Güvenliği” başlıklı oturumlarda ilgili konular ele alınmış, Balkan ülkelerinin ve genel olarak Balkanlar’ın bahsi geçen konularda yaşadığı ve yaşayabileceği durumlar tartışılmıştır.

Read more...

7. Balkan İletişim Ağı Yıllık Konferansı Edirne Deklarasyonu

There are no translations available.

 


a332manset

1. T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) girişimiyle 2005 yılında Ankara’da düzenlenen Kurucu Konferans’ta 11 Balkan ülkesinden 23 düşünce kuruluşunun katılımıyla oluşturulan “Balkan İletişim Ağı” (BCN) 7. Yıllık Toplantısı Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından 2 Mayıs 2013 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir. Toplantı’da, 2005 Ankara Kuruluş Belgesi’nin güncelleştirilerek gelişen şartlara göre yeniden tanzim edilmesi kararlaştırılmıştır.

2. Elektronik mektup yöntemiyle, haberleşmenin pratikleştirilmesi ve haftalık hâle getirilmesi tartışılarak onaylanmıştır.

3. Mevcut www.balkancom.net internet sitesinin güçlendirilmesine karar verilmiş, TASAM’ın bu konuda sağladığı destek hizmetinden yararlanılabileceği önerilmiştir.

Read more...

Page 4 of 4

4
Next
End