Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

7. Balkan İletişim Ağı Yıllık Konferansı Edirne Deklarasyonu

There are no translations available.

 


a332manset

1. T.C. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) girişimiyle 2005 yılında Ankara’da düzenlenen Kurucu Konferans’ta 11 Balkan ülkesinden 23 düşünce kuruluşunun katılımıyla oluşturulan “Balkan İletişim Ağı” (BCN) 7. Yıllık Toplantısı Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından 2 Mayıs 2013 tarihinde Edirne’de gerçekleştirilmiştir. Toplantı’da, 2005 Ankara Kuruluş Belgesi’nin güncelleştirilerek gelişen şartlara göre yeniden tanzim edilmesi kararlaştırılmıştır.

2. Elektronik mektup yöntemiyle, haberleşmenin pratikleştirilmesi ve haftalık hâle getirilmesi tartışılarak onaylanmıştır.

3. Mevcut www.balkancom.net internet sitesinin güçlendirilmesine karar verilmiş, TASAM’ın bu konuda sağladığı destek hizmetinden yararlanılabileceği önerilmiştir.

4. Sosyal medyanın Twitter üzerinden aktif kullanımı için öneriler sunulmuş ve ilgili girişim için karar alınmıştır.

5. Her katılımcı Balkan ülkesi temsilcisinin kendi ülkesindeki düşünce kuruluşlarının listesini herkesle en kısa zamanda paylaşmasına karar verilmiştir.

6. AB üyesi ülkelerin de İletişim Ağı’na katılmasının faydalı olacağı değerlendirilmiş ve bunun sağlanması için girişimlerde bulunulması kararlaştırılmıştır.

7. Yeni katılan Moldova örneğine vurgu yapılarak İletişim Ağı’nın Bölge’de yaygınlaşmasının sağlanmasına ve yeni ülkelerle iletişim kurulmasının faydalı olacağına dikkat çekilmiştir.

8. İletişim Ağı dâhilinde üye ülkeler arasında olan sorunların yansıtılmasına gerek olmadığı vurgulanmıştır.

03 Mayıs 2013, Edirne

İlgili Döküman İçin Tıklayın